Palvelut

Toimistomme hoitaa monenlaisia yleisjuridiikkaan perustuvia asioita ja toimeksiantoja. Olemme erityisesti perehtyneet seuraaviin oikeudenaloihin ja oikeudellisiin kysymyksiin.

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat:

Timo Rajamäki Oy palvelee palvelee teitä monipuolisesti

 • avioero ja ositus sekä avioliittoon liittyvät oikeudelliset kysymykset
 • avoero sekä puolison hyvitysoikeus
 • avioehtosopimus
 • testamentit ja lahjat
 • perunkirjoitukset
 • pesänselvitykset ja perinnönjaot
 • lapsen huolto ja tapaamisoikeus sekä elatusapu
 • lapsen huostaanotto

Rikosasiat

 • syytetyn / vastaajan ja asianomistajan avustaminen oikeudenkäynnissä
 • rikosasioiden sovittelu
 • lähestymiskieltoasiat

Riita-asiat

 • vahingonkorvausasiat
 • asuntokauppariidat
 • huoneenvuokrariidat
 • sopimusriidat
 • velkomusasiat

Timo Rajamäki Oy palvelee

Työsuhdeasiat

 • työoikeudelliset asiat
 • irtisanomiset
 • lomautukset ym

Ulkomaalaisasiat

 • oleskelulupa-asiat
 • maasta karkottaminen
Lakiasiaintoimisto Timo Rajamäki Oy | Pohjolankatu 6 A 14 | 74100 IISALMI | 0400-573 431 Tamnet