Kustannukset

Toimeksiannon solmimisen yhteydessä selvitämme asiakkaan kanssa yhdessä asian hoitamiseen liittyvät kuluriskit. Selvitämme myös mahdollisuuden valtion kustantamaan oikeusapuun eli ns. maksuttomaan oikeudenkäyntiin ja siihen, voidaanko kulut ja palkkio kattaa asiakkaalla mahdollisesti olevalla oikeusturvavakuutuksella.

Palkkiomme määräytyy tehtävän vaatiman työmäärän ja laadun sekä siihen käytetyn ajan mukaan, ellei muusta perusteesta ole asiakkaan kanssa erikseen sovittu. Erikseen veloitettavia maksuja ovat suoranaiset kulut, kuten asiakirjojen, todistusten, ym. lunastusmaksut, valokopiot sekä matkakulut ym. Hintoihin lisätään arvonlisävero (24%).

Oikeusapu

Oikeusapu tarkoittaa sitä, että kansalainen voi saada itselleen oikeudellisen asian hoitamista varten avustajan kokonaan tai osittain valtion varoilla. Oikeusapu kattaa kaikki oikeudelliset asiat. Oikeusapua ei kuitenkaan yleensä myönnetä, jos hakijalla on oikeusturvavakuutus, josta asian kulut voidaan korvata. Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan. Oikeusapua ei anneta yrityksille eikä yhteisöille.

Lisätietoa oikeusavusta on sivulla oikeus.fi.

Oikeusturva

Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Asiakkaalla voi olla vakuutus (koti-, auto- tai maatilavakuutus ym), johon liittyy oikeusturvaetuus, jonka tarkoituksena on korvata oikeudenkäynneistä ja eräistä niihin rinnastettavista asioista aiheutuvia oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus korvaa vakuutusehdoissa luetelluista vakuutustapahtumista aiheutuvat oman asianajajan ja muun lakimiehen palkkion ja kulut sekä oikeudenkäyntimaksut. Oikeusturvavakuutus korvaa lähtökohtaisesti riita-asioiden oikeudenkäynteihin sekä rikosasiassa asianomistajan vaatimuksiin liittyviä oikeudenkäyntikuluja.

Oikeusturvavakuutus on ensisijainen suhteessa julkiseen oikeusapuun. Julkista oikeusapua hakevan on ensin selvitettävä onko hänellä kenties mahdollisuus käyttää johonkin vakuutukseen liittyvää oikeusturvavakuutusta.

Muita oikeudellisia linkkejä

Kysy tarvittaessa lisää

Kerron mielelläni lisää kaikista tällä sivulla kerrotuista asioista. Ota yhteyttä ja kysy!

Lakiasiaintoimisto Timo Rajamäki Oy | Pohjolankatu 6 A 14 | 74100 IISALMI | 0400-573 431 Tamnet